Berättelse om ett liv

by Peter Handke

Rating: 3 (1 vote)

Tags: Set in Austria Male author

Berättelse om ett liv

Description:
I Berättelse om ett liv skriver Peter Handke om sin mammas tröstlösa liv och självmord i början av sjuttiotalet. Han berättar om att vara det första barnet med "fel" man, om ett äktenskap som faller samman och om en uppslitande tillvaro i Österrike och krigets och efterkrigstidens Berlin. Det är ett liv som ingen reagerar på, och som till slut går mot sin upplösning. Handkes berättelse är också en reflexion över det som berättas, över svårigheterna att skriva.

Add comment

More books from Austria

Contra el viento del norte El miedo del portero al penalty Das Licht ist hier viel heller

More books from Read Around Europe Challenge

O processo Fieldwork in Ukrainian Sex The Phaeton Report